SWE

Vi uppdaterar vår dataskyddspolicy

By |2018-10-10T13:21:06+00:00May 25th, 2018|News, SWE|

Vi uppdaterar vår dataskyddspolicy Den 25:e maj 2018 införs nya EU-regler för dataskydd (Dataskyddsförordningen GDPR) som ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Vi kommer därför att uppdatera våra Dataskyddspolicy med hänsyn till det nya regelverket. De uppdateringar som kommer ske genomförs eftersom GDPR börjar gälla i EU. GDPR har tagits fram för att integrera personuppgiftlagar från olika